CZECH-TOUR · MěÚ Nepomuk · Město Nepomuk · Mikroregion Nepomucko · MAS · NEPOMUCKO - Infocentra · sv. Jan Nepomucký · zámek Zelená Hora · Rukopis Zelenohorský · Židovská cesta

Účetnictví Petra Holubová

 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ, MZDY, EKONOMIKA
Petra Holubová, mob.: 606 878 308, e-mail: holubova.ekonom@seznam.cz

Vedení účetnictví, zpracování mezd, daňové poradenství

Ráda zodpovím vaše dotazy k účetnictví nebo k daňové problematice. Domluvte si se mnou schůzku a přesvědčte se, že moje účetní firma je vhodná právě pro Vás.

Vedení účetnictví a daňová evidence

Externí vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, příprava statutárních výkazů, vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání

V rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence pro naše zákazníky připravím a podám daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovím daňové přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Ručím za mnou vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně.

Zpracování mezd

Veškerá mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Daňové poradenství, účetní poradenství

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.

KONTAKT

Petra Holubová
Plzeňská 160
335 01 Nepomuk

(obchod AH ELEKTRO)
IČO: 49203916
Mob.: 606 878 308
E-mail: holubova.ekonom@seznam.cz
url: ucetnictvi-holubova.nepomucko.cz

Vizitka
Vytiskni si moji vizitku >>>

Najdete nás na mapy.cz


Vloženo 01.11.2012, Ověřeno 01.11.2012, Aktualizováno 01.11.2012

 
 

© 2012 Petra Holubová | webdesign: www.MULTIMEDIA-ACTIVITY.cz